TEGYE VÁLSÁGÁLLÓVÁ MŰSZAKVEZETŐIT!
Műszakvezető képzés a gyártásban, termelésben, logisztikában dolgozó középvezetők részére.

A COVID-19 helyzet kihívásaival nem mindegy milyen csapat néz szembe.

Ha a műszakvezetők alulmotiváltak, feszültek, elégedetlenek, az átragad minden beosztottjukra, azaz a vállalat túlnyomó többségére.

Ha a műszakvezetők felkészültek, lelkesek, megoldáskeresők, akkor a hozzájuk beosztott dolgozókon keresztül az egész vállalat azzá válik.

Megoldás: a műszakvezetők képzése és szakszerű támogatása.

MIÉRT NEHÉZ A GYÁRTÁSI/TERMELÉSI KÖZÉPVEZETŐK HELYZETE?

 • Gyakran közvetlenül a dolgozói körből kerülnek kinevezésre, ezért nehezen találják meg a régi kollégák között vezetői szerepüket
 • A munkaerő piac változása miatt nem megszokott társadalmi rétegekből is kerülnek be munkavállalók, embert próbáló feladat velük dolgozni és őket motiválni
 • Vezetői felkészítést, rendszeres fejlesztést sok esetben nem kaptak
 • A tényleges vezetői feladatokat sokszor csak munkaidejük töredékrészében tudják ellátni, gyakorolni

PROGRAMUNKNAK KETTŐS CÉLJA VAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS ÉS A LOJALITÁS NÖVELÉSE

 1. Segítünk a műszakvezetőknek kialakítani azt a vezetői szemléletet, ami szigorú ÉS emberséges bánásmódhoz vezet. A szigorúság és az emberségesség együtt adja meg azt a keretet és biztonságot, ami a vállalatnál tartja a beosztott dolgozókat.
 2. Képzéseinken keresztül a műszakvezetők érzik azt a törődést, hogy munkaadójuk mellettük áll és támogatja őket. Ezzel saját elkötelezettségük is növekszik, ami kihat az egész termelésre.

KÉPZÉSÜNK CSAK KISEBB RÉSZBEN ELMÉLETI, NAGYOBB RÉSZBEN A RÉSZTVEVŐK SAJÁT VEZETŐI ÉLMÉNYEIRE ÉPÍT

 • Valós helyzetek feldolgozása, hogy a program a lehető legnagyobb mértékben integrálódjon megrendelőnk valós szervezeti és üzleti életébe
 • Saját élményen alapuló tanulás, változatos módszertanokkal. Az elmélet-gyakorlat aránya 20%-80% az utóbbi javára
 • A vezetők nehéz helyzetekkel való személyes megküzdésének segítése, megküzdési stratégiák kialakításával

PROGRAMUNK VÁRHATÓ EREDMÉNYE: A NEHÉZ VEZETŐI HELYZETEK
MÉLYEBB MEGÉRTÉSE ÉS KEZELÉSE

 • Megismertetjük az alapvető vezetői eszközöket: célkitűzés, motiválás, visszajelzés, konfliktuskezelés
 • A vezetői és munkatársi kapcsolat javul, egymás kölcsönös igényeit jobban felismerik Vezetői önismeret, önbizalom fejlődik

MEGOLDÁSUNK

Műszakvezetői képzési programunk hat hétig tart az alábbi formában:

A PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA ÉS TÉMÁI

A KÉTNAPOS TRÉNING TÉMÁI

A Vezetői szerep definiálása

A résztvevők megismerkednek a vezetői hatalomgyakorlás alaptípusaival (autokratikus, magára hagyó, demokratikus) és azok munkatársakra gyakorolt hatásával. Tükröt kapnak saját vezetői stílusukról, a már meglévő vezetői eszközeikről, amennyiben szükséges a változtatási lehetőségekről.

A Vezetői célkitűzés

A megfelelő célkitűzés a vezetői munka első alappillére. A résztvevők egy szimuláció keretében saját bőrükön megtapasztalják, a pontos vezetői célkitűzés fontosságát, majd önreflektív módon ránéznek saját célkitűzési gyakorlatukra.

A Vezetői motiváció

A munkatársak motiválása a kitűzött célok felé, a vezetői munka második alappillére. Egyrészt segíti a kitűzött célok elérését, másrészt a fluktuáció csökkentésében is kiemelt szerepe van. A résztvevők megismerik az alapvető motivációs eszközöket (biztonság, munkatársi környezet, eredmények, felelősség, pénz, előrehaladás, státusz), és azok hatékony használatát a mindennapokban.

Vezetői visszajelzés

A harmadik alappillér a megfelelő visszajelzés, vagyis a munkatárs megfelelő viselkedésének erősítése, a nem megfelelő viselkedésének korrekciója. Ez egyrészt segíti a kitűzött célok pontos teljesítését, másrészt a munkatársaknak a jó visszajelzés rendkívüli biztonságot ad, amely szintén lojalitás növelő tényező. Mégis, tapasztalatunk szerint, ez az egyik legnagyobb kihívás a vezetőknek, ezért sokszor elmarad, a vezetők igyekeznek elkerülni vagy egyszerűen „letudni”.

Ennek alapvetően két oka van:

I. A korrekciós megbeszélések esetén cserbenhagynak ösztönös kommunikációs formáink. mert ezek általában feszült helyzetek, melyeket agyunk veszélyként érzékel, amelyre ösztönösen agresszióval (támadás) vagy passzivitással (menekülés) reagál. A két ösztönös kommunikációs formánk közül egyik sem hasznos ilyenkor, hiszen:

 • ha agresszív vagyok munkatársammal, akkor megsértődhet, rosszabb esetben el is mehet, pótlása idő, pénz és energia.
 • ha passzív vagyok, akkor a kapcsolatunk megmarad, mindenki nagyon szeret, de a célok nem teljesülnek.
 • Ahhoz, hogy mindkét cél, azaz a vezetői önérvényesítés és a normál munkahelyi kapcsolat is megmaradjon, meg kell tanulni egy „idegen nyelvet”, az ún. asszertív (önérvényesítő) vezetői kommunikációt.
 • Azért hasonlítjuk ezt a folyamatot egy idegen nyelv megtanulásához, mert nagy tudatosságot igényel, szinte senkinek nem megy ösztönösen, de tanulással és gyakorlással, bárki által elsajátítható.
II. A korrekciós megbeszélések óhatatlanul konfliktussal járnak, ezért rendkívül fontos megismerni az alapvető konfliktuskezelési stratégiákat. A konfliktusok megoldását elősegítő gondolkodási és viselkedési modell kerül bemutatásra és közös feldolgozásra. A résztvevők tükröt kapnak saját konfliktuskezelési stratégiájukról, és használatának következményeiről.

AZ UTÁNKÖVETŐ TEAMSZUPERVÍZIÓ PROGRAMJA

 • A két csoportban háromszor fél nap fő témája a kétnapos tréningre építve a fejlesztési terv gyakorlati alkalmazásának és megvalósulásának feldolgozása esetbemutatásokkal, csapat szintű reflexióval.
 • A teamszupervízió során a résztvevők megosztják egymással azokat az élményeket, tapasztalatokat, amelyek a tréningen tanultak gyakorlati alkalmazása közben érik őket.
 • Jobban megértik magukat (érzelmeiket és reakcióikat) a vezetői helyzetben, és hasonló új helyzetekre sikeres megoldási képletet, új szemléletű stratégiát dolgoznak ki.
 • Az egyének megélik, hogy nincsenek egyedül nehézségeikkel és problémáikkal, a csoport erős csapattá alakul, melyben számíthatnak egymásra és segítik egymás fejlődését. A csapat energiája az esetleges ellenállásból a megoldásközpontú gondolkodás, a tanulni akarás felé mozdul.

 

A KÉPZÉS DÍJA ÉS IDŐPONTJA

A képzés díja 120.000 Ft + ÁFA/fő. Nyílt tréning, azaz több vállalattól is várjuk a résztvevőket.

A képzés időpontja: A COVID helyzet miatt jelenleg nem szervezünk nyílt tréningeket, csak kihelyezett ún. zárt vállalati tréningeket. Kérje egyedi ajánlatunkat!.

A tréning díja tartalmazza a 2 napos alapozó tréninget és a 3x0,5 napos gyakorlati utánkövetést kiscsoportban. Tartalmazza a helyszín és a bekészítések költségeit, valamint a képzés jegyzeteit.

A képzés oklevél kiadásával zárul.

 

Trénerek:

Csiszka Noémi és Ujváry András

 

Jelentkezés és érdeklődés

exline@exline.hu

+36 06 20 429 04 55

Epcos-TDK | Würth Kft. | Heavy Tools |Vincotech Kft. | Dan Slovakia Agrar s.r.a | FKF Zrt. | Valeo Zrt. |
ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt. | GLS Kft. | InterCars Kft. | Vianni Kereskedelmi Kft

A Program eredménye

0

Kevesebb beavatkozás

0

Biztonságos termelés

0

Alacsony fluktuáció

Üdvözlettel

Laczai Róbert

EXLINE Kompetenciafejlesztő és Tanácsadó Kft.
Mobil: (+36) 20 428 8952
E-mail: robert.laczai@exline.hu

Ujváry András

EXLINE Kompetenciafejlesztő és Tanácsadó Kft.
Mobil: (+36) 20 429 0455
E-mail: andras.ujvary@exline.hu